basis omgang met paarden cover

Aanbod:

Teambuildings

Een gedeelde ervaring met collega's of teamgenoten leidt tot nieuwe inzichten in onderlinge relaties en interactie, Je leert elkaar op een nieuwe manier kennen, banden worden versterkt, je leert ‘out-of-the-box’ te denken.
Bij Equisource bieden we u zo’n ervaring aan.

Via eenvoudige oefeningen met een paard vanop de grond komen verschillende thema’s aan bod: leiderschap, teamwork, zelfvertrouwen, levensvreugde, evenwicht, energie, vastberadenheid, zelfbewustzijn, inlevingsvermogen, congruentie, respect, aandachtigheid, assertiviteit …
Ons team bestaat uit coaches, therapeuten en psychologen. Ieder wordt ingezet naargelang zijn ervaringen, studies en vakgebied. Ze reiken u een aantal tools aan om de opgedane ervaringen en inzichten te verankeren en transfereren naar de werkvloer.

Waarom met paarden?

Een paard is een prooi- en kuddedier. De samenwerking, communicatie en hiërarchie in de kudde zorgen voor veiligheid en grotere overlevingskansen. De kudde is voortdurend gefocused op de omgeving en op de signalen die de anderen uitzenden. Paarden vertellen met hun reacties en lichaamstaal veel aan elkaar, maar ook aan ons als we ons verdiepen in hun manier van communiceren. Ze spiegelen ons als het ware. Ze confronteren ons met onszelf. Ze zijn coaches 'pure nature' en geven ons feedback over onze eigen lichaamstaal, gemoedsgesteldheid en interactie met anderen. Duidelijk onderlinge communicatie binnen de kudde (lees team) is van levensbelang. Het brengt rust, veiligheid, zekerheid en welbevinden; basisvoorwaarden voor een goede samenwerking die leidt naar vooropgestelde doelen.

We hebben een team van coaches en therapeuten met een verschillende achtergrond die doelgericht worden ingezet om de opgedane ervaringen naar de werkvloer te vertalen.

Programma

We bieden een standaard programma aan voor een halve of volledige dag.
Voor organisaties of bedrijven met specifieke wensen, stellen we graag een gepersonaliseerd programma op.
We hebben een polyvalente ruimte ter beschikking op de leefboerderij Casa di Mauro. Catering kan voorzien worden.

Referenties

Wellnessclub Fitopia - Edegem
”Beste Inge,
Van harte dank voor de schitterende dag, we hebben er echt van genoten. Het was heel mooi hoe jullie dit brachten,de passie is meer dan voelbaar.”
Tot later, groetjes van Chris Cornelissen


Lemonaid - Cevora - Duffel
Begeleiding van cursisten doorheen hun opleidingstraject en stagezoektocht, het aanbieden van sollicitatietraining om op deze manier elke cursist te ondersteunen in het vinden van een passende job.

“We leerden Inge en Wendi Van Equi Source kennen tijdens een dagsessie die zij uitwerkten voor een groep werkzoekenden. Het doel: deze groep opnieuw motiveren en 'boosten' om hun jobzoektocht aan te vatten of eventueel te heroriënteren. Met behulp van paarden werden de deelnemers geconfronteerd met hun talenten maar ook met soms eenzijdige denkpatronen. Er werden mooie inzichten opgedaan en de eerste stap naar out of the box denken werd gezet. Voor ons als begeleiding was dit de ideale basis om een verdere begeleiding op te bouwen waarbij er teruggekoppeld kon worden naar de observaties tijdens deze dag bij Equi Source.

Bedankt Inge en Wendi voor jullie inzet en tijd: dankzij jullie kregen deze deelnemers een stevige boost en waardevolle feedback! ”
An en Lize (trajectbegeleiders Cevora)