Equitherapie cover

Aanbod:

Therapie en leren

Ervaringsgericht leren met paarden (EAL) volgens het Eagala model

Zomaar jezelf mogen zijn. Natuur, rust en ruimte om je heen. Paarden die niet oordelen. Tijd om te experimenteren en op zoek te gaan naar je eigen oplossingen.


Therapiesessies individueel of in groepsverband.

Kinderen, jongeren, volwassenen, groepen, gezinnen en teams die ergens in vastlopen en geconfronteerd worden met problemen kunnen bij Equisource terecht voor EAL sessies ( Equine Assisted Learning - Ervaringsgericht leren met paarden).

Wij werken via de EAGALA methode. Deze methode biedt ervaringsgerichte activiteiten aan met paarden om doorleefde inzichten bij te brengen . De methode is oplossingsgericht en kortdurend.

Paarden zijn dankbare dieren om in te zetten in therapie, ze leven in het hier en nu en vormen een directe spiegel voor de mensen die tegenover hen staan. Op de boerderij van Equisource leven de paarden in een kudde. Binnen een kudde is er net zoals bij een groep mensen sociale interactie waarbij er leiders en volgers zijn. Ook heeft elk paard zijn eigen karakter. Het leven in de kudde kan daarom als metafoor dienen voor situaties die mensen ondervinden in hun dagelijkse relatie tot anderen, de maatschappij, de wereld.

De EAGALA methode is gebaseerd op vier belangrijke pijlers.

 1. Om ervaring en kennis te combineren worden de sessies steeds gegeven door een team van 3: paard(en), paardenspecialist en therapeut of coach.
 2. De therapiesessies vinden naast en tussen de paarden plaats. Er wordt niet op het paard gereden. Er worden opdrachten met de paarden uitgevoerd die stimuleren tot nadenken over het eigen handelen en tot ontwikkelen van vaardigheden zoals oplossen van problemen, nemen van verantwoordelijkheid, communiceren, opbouwen van zelfvertrouwen,…
 3. De therapiesessies zijn oplossingsgericht en kortdurend.
 4. De therapeuten moeten zich houden aan de ethische code, opgesteld door Eagala.

EAL sessies zijn nuttig bij:

 • grenzen leren aangeven en aanvoelen
 • opbouwen van (zelf)vertrouwen
 • bewustworden van verbale en non-verbale communicatie
 • leren leiding nemen – volgen
 • oplossen van (relatie)problemen
 • leren omgaan met stress, spanning, onrust
 • overwinnen van faalangst
 • zelfzekerder worden
 • enz.

Praktisch:

Er wordt steeds gestart met een intakesessie. Tijdens deze sessie maak je kennis met het team en de paarden. De methode wordt toegelicht en problemen en vragen besproken. Er wordt kort met de paarden gewerkt zodat je kan oordelen of deze manier van werken passend is voor jou, je groep, je gezin, je team. Alle sessies duren een uur en vinden plaats op de wei of in de binnenpiste van Equisource. Aangepaste kledij en schoenen zijn noodzakelijk.

EAL SESSIES OP MAAT

Speciale EAL sessies op maat voor individuen, koppels en gezinnen

Individuele sessies, koppels, gezinnen
Intake/Evaluatiegesprek: 95€
Individuele sessie: 95€/pp
Koppels/gezinnen: 130€
Verslag: 45€
Overleg met school, instelling, andere hulpverleners enz. 60€/uur
Een sessie duurt 1u à 1u15 en wordt begeleidt door een team van 3: paard(en), therapeut en coach/paardenspecialist..
Sommige ziekenfondsen betalen een gedeelte terug voor alternatieve therapie.

Teams: zie pagina teambuildings
Voor een afspraak of offerte: info@equisource.eu of bellen naar 0485 95 06 37


EAL VOOR LAGERE SCHOOL KINDEREN.

Spelenderwijs groeien met hulp van paarden

Deze therapeutische sessies helpen kinderen van lagere schoolleeftijd, die het om welke reden ook moeilijk hebben, op weg met een aantal sociale vaardigheden zodat ze steviger in hun schoenen staan, makkelijker grenzen kunnen aangeven en meer zelfvertrouwen krijgen.
We gebruiken het spiegelend vermogen van de paarden om tot inzichten te komen. In een rustige sfeer worden er allerlei opdrachten uitgevoerd naast en met de paarden.
Zo leren we leiding te nemen, samen te werken, rekening te houden met anderen, mondiger te zijn, enz. Af en toe rijden we ook op de paarden maar dit is geen prioriteit.
Door actief bezig te zijn met de paarden leer je steviger in je schoenen te staan, keer je ontspannen weer naar huis en is je hoofd weer even helemaal leeg ...

De sessies worden begeleid door 2 gecertificeerde begeleiders die samen veel ervaring hebben in het werken met kinderen en jonge volwassenen.
Meer info over data en prijzen vindt u bij programmatie


Op weg met paarden

Dit programma werd opgestart voor kinderen die na de ‘Spelenderwijssessies’ toch met paarden wilden blijven omgaan maar geen paardrijlessen wilden volgen. Om de 2 weken gaan we gedurende het ganse schooljaar ‘op weg’ met paarden. In een kleine groep (max. 6 à 8 kinderen) worden gevarieerde buitenactiviteiten georganiseerd waarbij de paarden altijd centraal staan (de meeste activiteiten gebeuren naast de paarden). Nadruk ligt op spelen en sociale interactie in een fysiek en emotioneel, veilige omgeving,. De sessies worden begeleid door 2 gecertificeerde begeleiders die samen veel ervaring hebben in het werken met kinderen en jonge volwassenen. Er is echter geen therapeutische doelstelling!

Ervaring met paarden is niet nodig, enthousiasme om buiten te zijn is meer dan voldoende!

Tarieven:

Groepsles: 30€/uur (min. 5 - max. 8 personen),
enkel met abonnementsysteem

Hoe inschrijven voor deze lessen?

Je betaalt 65€ voor 1 jaar basisverzekering + I-uitbreiding via de VLP en het semesterieel abonnementsgeld.
Zie info en voorwaarden voor meer uitleg over de abonnementsregeling.

Alle lessen gaan door in de Kriekelaarstraat 6 in Kontich
Voor meer info of een afspraak bel of mail met Inge De Stobbeleere 0485 95 06 37 • info@equisource.eu


Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW